Skip to content
Hjem » Eksamen » Kjennetegn på måloppnåelse

Kjennetegn på måloppnåelse

Etter nye retningslinjer i 2020 for lokalt gitt muntlig og muntlig-praktisk eksamen, har NordR utarbeidet nye skjema for kjennetegn på måloppnåelse i de ulike fagene. Etter hvert vil vi legge ut skjema på begge målformer. Merk at vi vil organisere evaluering av disse kjennetegnene etter utprøving dette semesteret.

TitleDescriptionLink
LK20-Arbeidslivsfag BMLast ned
LK20-Arbeidslivsfag NNLast ned
LK20-Engelsk BMLast ned
LK20-Engelsk NNLast ned
LK20-Framandspråk NNLast ned
LK20-Fremmedspråk BMLast ned
LK20-KRLE BMLast ned
LK20-KRLE NNLast ned
LK20-Matematikk BMLast ned
LK20-Matematikk NNLast ned
LK20-Naturfag BMLast ned
LK20-Naturfag NNLast ned
LK20-Norsk BMLast ned
LK20-Norsk NNLast ned
LK20-Samfunnsfag BMLast ned
LK20-Samfunnsfag NNLast ned