Hopp til innholdet

Velkommen til NordR Oppvekst

Regionalt samarbeid om kvalitet i barnehager og skoler

Nb. Nettsiden er under revisjon/utvikling

Nyheter

Fra NordROppvekst

Ny nettside snart klar

Velkommen til ny nettside for NordR. Vi arbeider fortløpende med å oppdatere nettsiden.

Utvalgte nyheter

Fra Udir og Kunnskapsdep.

Gi innspill om forsterket innsats for sosial utjevning og mobilitet

Regjeringen vil redusere sosiale ulikheter og hindre at levekårsutfordringer går i arv. Nå kan du gi…

Regionale forskingsfond

Regionale forskingsfond skal styrkje forskingsevna til regionane gjennom tilskot til forsking og inn…

Høring om forslag til ny forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen – tilpasning til ny opplæringslov

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om grunnskoleopplæring og…

Høring om forslag til ny forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen – tilpasning til ny opplæringslov

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om grunnskoleopplæring og…

Regjeringa gir pengar til 500 nye studieplassar i fagskulane

Totalt får fagskulane no 21,5 millionar kroner til 500 nye studieplassar frå hausten 2024. Oslo, Rog…

Regjeringa gir pengar til 500 nye studieplassar i fagskulane

Totalt får fagskulane no 21,5 millionar kroner til 500 nye studieplassar frå hausten 2024. Oslo, Rog…

Hva sier kommunene?

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

NordR samarbeidet er alltids høyt prioritert. Det at kommunene samles på tvers gir oss muligheten til å tenke større og mer helhetlig når det gjelder utviklingen i regionen vår.

JOAKIM LUND

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

Regionalt samarbeid styrker oss i å tenke likere om felles utfordringer. Det å kunne dele på erfaringer og gode eksempler, styrker oss i det videre samarbeidet.

EINAR SOLHEIM

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

Det at vi har samlet alt om lokal gitt muntlig eksamen på et sted, gjør det enklere for både skoleledere og lærere å orientere seg godt i forkant.

LINDA MERETE STRAND

8

KOMMUNER I SAMARBEID

3500

ANSATTE I KOMPETANSEREGIONEN

17

ÅRS SAMLET ERFARING