Skip to content

Velkommen til NordR Oppvekst

Regionalt samarbeid om kvalitet i barnehager og skoler

Nb. Nettsiden er under revisjon/utvikling

Nyheter

Fra NordROppvekst

Ny nettside snart klar

Velkommen til ny nettside for NordR. Vi arbeider fortløpende med å oppdatere nettsiden.

Utvalgte nyheter

Fra Udir og Kunnskapsdep.

Vil sikre tenestepensjon for frikjøpte fosterforeldre

Regjeringa går inn for at alle fosterforeldre som er frikjøpt frå vanleg jobb skal kompenserast for …

Regjeringa gir 50 millionar kroner til studiesenter

Regjeringa gir no tilskot til 31 studiesenter i heile Noreg. Studiesentera tilbyr fleksibel utdannin…

Regjeringa gir 50 millionar kroner til studiesenter

Regjeringa gir no tilskot til 31 studiesenter i heile Noreg. Studiesentera tilbyr fleksibel utdannin…

Regjeringen innfører et nytt og mer rettferdig vurderingsuttrykk i videregående skole

Elever som har spesialundervisning og en individuell opplæringsplan (IOP) som avviker fra læreplanen…

Rapport om tilskudd til private grunnskoler

Regjeringen satte høsten 2023 ned en arbeidsgruppe med representanter fra privatskolenes organisasjo…

Rapport om tilskudd til private grunnskoler

Regjeringen satte høsten 2023 ned en arbeidsgruppe med representanter fra privatskolenes organisasjo…

Hva sier kommunene?

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

NordR samarbeidet er alltids høyt prioritert. Det at kommunene samles på tvers gir oss muligheten til å tenke større og mer helhetlig når det gjelder utviklingen i regionen vår.

JOAKIM LUND

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

Regionalt samarbeid styrker oss i å tenke likere om felles utfordringer. Det å kunne dele på erfaringer og gode eksempler, styrker oss i det videre samarbeidet.

EINAR SOLHEIM

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

Det at vi har samlet alt om lokal gitt muntlig eksamen på et sted, gjør det enklere for både skoleledere og lærere å orientere seg godt i forkant.

LINDA MERETE STRAND

8

KOMMUNER I SAMARBEID

3500

ANSATTE I KOMPETANSEREGIONEN

17

ÅRS SAMLET ERFARING