Skip to content

Velkommen til NordR Oppvekst

Regionalt samarbeid om kvalitet i barnehager og skoler

Nb. Nettsiden er under revisjon/utvikling

Nyheter

Fra NordROppvekst

Ny nettside snart klar

Velkommen til ny nettside for NordR. Vi arbeider fortløpende med å oppdatere nettsiden.

Utvalgte nyheter

Fra Udir og Kunnskapsdep.

Opptak til studier

Kunnskapsdepartementet bestemmer regler for opptak til utdanning.

Opptak til studier

Kunnskapsdepartementet bestemmer regler for opptak til utdanning.

Forskingsprisar

Forskingsprisane vert delte ut for å anerkjenne framifrå vitskapeleg arbeid og auke merksemda kring …

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023 – 2032

Forskning og høyere utdanning er avgjørende for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor. Skal v…

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023 – 2032

Forskning og høyere utdanning er avgjørende for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor. Skal v…

Søk rentekompensasjon!

Regjeringen vil gjøre skolen mer praktisk og variert, og har opprettet en ordning der skoler kan få …

Hva sier kommunene?

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

NordR samarbeidet er alltids høyt prioritert. Det at kommunene samles på tvers gir oss muligheten til å tenke større og mer helhetlig når det gjelder utviklingen i regionen vår.

JOAKIM LUND

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

Regionalt samarbeid styrker oss i å tenke likere om felles utfordringer. Det å kunne dele på erfaringer og gode eksempler, styrker oss i det videre samarbeidet.

EINAR SOLHEIM

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

Det at vi har samlet alt om lokal gitt muntlig eksamen på et sted, gjør det enklere for både skoleledere og lærere å orientere seg godt i forkant.

LINDA MERETE STRAND

8

KOMMUNER I SAMARBEID

3500

ANSATTE I KOMPETANSEREGIONEN

17

ÅRS SAMLET ERFARING