Skip to content

Velkommen til NordR Oppvekst

Regionalt samarbeid om kvalitet i barnehager og skoler

Nb. Nettsiden er under revisjon/utvikling

Nyheter

Fra NordROppvekst

Ny nettside snart klar

Velkommen til ny nettside for NordR. Vi arbeider fortløpende med å oppdatere nettsiden.

Utvalgte nyheter

Fra Udir og Kunnskapsdep.

Stor interesse for å gjøre skolen mer praktisk

Nær alle kommuner har søkt om å delta i regjeringens satsing på en mer praktisk, variert og relevant…

Stor interesse for å gjøre skolen mer praktisk

Nær alle kommuner har søkt om å delta i regjeringens satsing på en mer praktisk, variert og relevant…

Abelprisutdeling og regjeringsbankett for prisvinnaren

Den Høgvørde Kronprins Haakon overrekker Abelprisen i Oslo 21. mai til den franske matematikaren Mic…

Revidert nasjonalbudsjett: Løyver 150 millionar kroner meir til det statlege barnevernet

Barn i barnevernet som har behov for eit trygt tilbod i ein barnevernsinstitusjon, skal få det utan …

Utdanningsplan i samfunnsmedisin – Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet er registrert som utdanningsverksemd innan legespesialiteten samfunns…

Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringa styrker veterinærutdanninga

For å møte veterinærmangelen rundt i landet, foreslår regjeringa å løyve 1,6 millionar kroner til ti…

Hva sier kommunene?

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

NordR samarbeidet er alltids høyt prioritert. Det at kommunene samles på tvers gir oss muligheten til å tenke større og mer helhetlig når det gjelder utviklingen i regionen vår.

JOAKIM LUND

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

Regionalt samarbeid styrker oss i å tenke likere om felles utfordringer. Det å kunne dele på erfaringer og gode eksempler, styrker oss i det videre samarbeidet.

EINAR SOLHEIM

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

Det at vi har samlet alt om lokal gitt muntlig eksamen på et sted, gjør det enklere for både skoleledere og lærere å orientere seg godt i forkant.

LINDA MERETE STRAND

8

KOMMUNER I SAMARBEID

3500

ANSATTE I KOMPETANSEREGIONEN

17

ÅRS SAMLET ERFARING