Skip to content
Hjem » Lokal Kompetanseutvikling » Verktøykasse

Verktøykasse

TitleDescriptionLink
Pedagogisk analyse – Bruk av kartleggingsresultater ILast ned
Pedagogisk analyse – Bruk av kartleggingsresultater IILast ned
Pedagogisk analyse – Bruk av kartleggingsresultater IIILast ned
Metoder lærende nettverk – VerktøykassenLast ned
Moduler fagfornyelsen – Forberedelse dybdelæring BMLast ned
Moduler fagfornyelsen – Førebuing dybdelæring NNLast ned
Moduler fagfornyelsen – Oversikt moduler fagfornyelsen, bokmålLast ned
Moduler fagfornyelsen – Oversikt moduler fagfornyelsen, nynorskLast ned
Moduler fagfornyelsen – Påstandar til påstandspel (dialogspel dybdelæring) NNLast ned
Moduler fagfornyelsen – Påstander til påstandspill (dialogspill dybdelæring)Last ned
Moduler fagfornyelsen – Plakat påstandspill (dialogspill)Last ned
Moduler fagfornyelsen – Refleksjonsskjema dybdelæring (gjort, lært, lurt)Last ned
Moduler fagfornyelsen – Skjema for individuelt-/gruppearbeid dybdelæringLast ned
Moduler fagfornyelsen – Øvinger kritisk tenkingLast ned