Skip to content
Hjem » Lokal Kompetanseutvikling » Samarbeidsforum NordR

Samarbeidsforum NordR

Stortinget har høye ambisjoner for utvikling av kompetanse og kvalitet i utdanningsinstitusjonene. Sentralt i dette arbeidet er nasjonale mål og ambisjoner, retningslinjer, planer og parternskapsavtaler knyttet til forvaltning av tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring. . I Nord Rogaland er det etablert et kompetansenettverk (samarbeidsforum NordR) som gjennom et forpliktende partnerskap med Høgskulen på Vestlandet (HVL) samarbeider om å utvikle tiltak som kan støtte lokal kompetanseutvikling ut fra barnehagenes og skolenes egne behov. Mål og prosesser knyttet til dette arbeidet er beskrevet i planen Sammen for kvalitet. Regional plan for samhandling om kompetanse og kvalitetsutvikling i Nord Rogaland:

Regional plan 23-27 (bokmål)

Regional plan 23-27 (nynorsk)

Partnerskapsavtale mellom NordR og Høgskulen på Vestlandet