Skip to content

Lokalt gitt muntlig eksamen

Kommunene i Nord Rogaland samarbeider om organisering av lokalt gitt muntlig og muntlig-praktisk eksamen. Kommunene er delt i to puljer. Det settes av to eksamensdager og lærere fra puljene sensurerer for hverandre.


Kontaktperson for muntlig eksamen:

Linda Merete Strand

E-post:
lms03@karmoy.kommune.no

Telefon:
52 81 18 81

Mobil:
976 79 452

Postadresse:
Vormedal ungdomsskole
Steinhaugveien 51
5545 Vormedal

  1. Elevene skal gjennomføre muntlig og muntlig-praktisk eksamen med en obligatorisk forberedelsedel, der elevene får oppgitt tema.
  2. Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i 48 timer før eksamen og tema for eksamen 24 timer før eksamen.
  3. Elevene disponerer selv skoledagen etter opplysning om trekkfag 48 timer før eksamen. Den obligatoriske forberedelsesdelen starter 24 timer før eksamen
  4. For arbeidslivsfag er begge forberedelsesdagene etter opplysning om trekkfag 48 timer før eksamen, obligatoriske
  5. På eksamensdagen settes det av inntil 30 min. pr. elev for muntlig eksamen og 45 min. pr. elev for muntlig-praktisk eksamen. Elevene kan gå opp til eksamen enkeltvis eller i par i alle fag. Dersom elever går opp i par, dobles eksamenstiden.
  6. For arbeidslivsfag kan elevene også velge å gå opp i gruppe på inntil 4. Da utvides eksamenstiden tilsvarende antall elever i gruppen. Eksempelvis vil 3 elever i gruppe medføre utvidet tid til 3×45 min. 
  7. Det er ikke krav om muntlig presentasjon og en bør la elevene velge blant flere relevante måter å vise kompetansen på, som er tilpasset fagene. For en del elever kan det å ha regi på oppstarten av eksamen bidra til trygghet. Presentasjon kan fortsatt brukes, men det vil være frivillig for elevene.
  8. Det eneste hjelpemidlet eleven kan bruke er sine egne notater fra forberedelsedelen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler for evt. presentasjon
  9. Eksamen kan ikke gjennomføre  på mandager og første dag etter helligdag/høytidsdag.