Skip to content
Hjem » Lokal Kompetanseutvikling » Kontakt

Kontakt

Det er ansatt to regionale kompetanse- og utviklingsveieledere som har ansvar for å tilrettelegge for samarbeid, følge opp prosesser, veilede kommuner, eiere (offentlige og private), enkelt barnehager og skoler etter behov.

Britt-Mona Vang (skole)
E-post: bmv01@karmoy.kommune.no. Mobilnr. 904 52 059

Liv Åse Solstad Hagland (barnehage)
E-post:liv.ase.hagland2@haugesund.kommune.no. Mobilnr. 994 54 904