Skip to content
Hjem » Eksamen » Organisering

Organisering

Kommunene i Nord-Rogaland er delt inn i to puljer. Faglærere fra pulje 1 sensurerer i pulje 2 og omvendt:

Pulje 1: Haugesund, Vindafjord og Tysvær
Pulje 2: Karmøy, Bokn, Utsira, Suldal og Sauda

Sensorbehovet vil være omlag likt i begge puljene. Dersom vi kommer i manko, er det i tillegg mulig å bruke sensorer internt i puljene .

Pulje 1: Eksamen: torsdag 13. juni 2024 – Opplysning om eksamensfag: tirsdag 11. juni 2024 kl. 08.30 

Pulje 2: Eksamen: torsdag 06 juni 2024 – Opplysning om eksamensfag: tirsdag 04. juni 2024 kl.08.30

Tidsskjema for forarbeidet

6.mars: 

Rektor melder fra til Eksamensansvarlig i kommunen om hvor mange sensorer skolen trenger for å avvikle eksamen. Delingstallet skal være omlag 10 elever pr. gruppe. Eksamensansvarlig skal godkjenne skolens oppsett.

Rektor setter også opp oversikt over skolens sensorkanditater. 

Skolen bruker skjema utarbeidet av NordR for oppsett av behov og sensorkandidater.

11.mars

Skolefaglig ansvarlig sender skjema til Eksamenskoordinator med oversikt over mange sensorer den enkelte skole/kommune trenger for å gjennomføre lokalt gitt eksamen i 10.klasse, samt hvilke lærere som har sagt ja til å være sensor. 

19. april: 

Eksamenskoordinator i NordR sender melding til Eksamensansvarlig i kommunene og rektorene om muntlig eksamen med tildeling av sensorer til skolene.