Skip to content
Hjem » NordR Oppvekst

NordR Oppvekst

NordR er et nettverk for kommunale barnehage- og skoleeiere i Nord-Rogaland. Nettverket drøfter saker som omhandler barnehage og skole og er representert i andre nettverk på fylkesnivå. Sentralt for samarbeidet er gjennomføring av lokal kompetanseutvikling (Udir) og gjennomføring av lokalt gitt eksamen.