Skip to content
Hjem » Lokal Kompetanseutvikling » Tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling skal legge til rette for et mer varig system og gi rom for å tilpasse satsingene lokalt. Staten gir økonomisk støttet via fylkesmannen til kommuner, fylkeskommuner og universitet og høyskoler (UH). Nasjonale myndigheter skal ha rollen både som pådriver og tilrettelegger i den nye modellen, men det er barnehager og skoler (via godkjenning i samarbeidsforum) som selv skal gjennomføre de tiltakene de velger.

Samarbeid med UH er en betingelse, og kommunene i Nord Rogaland (NordR) har inngått partnerskap med Høgskolen på Vestlandet (HVL). NordR og HVL skal samarbeide for å kartlegge behov for kompetanseutvikling og planlegge utviklingsarbeidet. Lokalt handlingsrom, tid til implementering, god kommunikasjon om mål og innhold i tiltaket og involvering av lærere og skoleledere i beslutningsprosesser er viktige faktorer for at kvalitetsutviklingsarbeidet skal bli vellykket