Skip to content
Hjem » Nyheter » Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser fra Kunnskapsdepartementet

Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser fra Kunnskapsdepartementet

For lettere å se sammenhengen mellom styring, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter, vil du finne både tildelingsbrev til virksomhetene og årsrapporter fra virksomhetene på denne siden. Tildelingsbrev blir publisert i  januar for inneværende år, mens årsrapportene blir publisert i månedsskiftet april/mai for foregående år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *