Skip to content
Hjem » Nyheter » Orientering om statsbudsjett for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjett for universiteter og høyskoler

Dette er ei kronologisk oversikt over Orientering om statsbudsjettet for universitet og høgskular. Orienteringane gir informasjon om endringar i budsjettrammene for universitet og høgskular som får løyving frå Kunnskapsdepartementet. Dei skal saman med tildeling- og tilskotsbrev danne grunnlag for budsjettdisponeringane som styret for dei einskilde institusjonane vedtek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *