Skip to content
Hjem » Nyheter » Om arbeidet med leselyststrategien

Om arbeidet med leselyststrategien

Befolkningen i Norge, og spesielt barn og unge, leser mindre enn før. Regjeringen ønsker å snu denne trenden ved å rette oppmerksomheten mot leselyst og leseglede. Gjennom arbeidet med en ny leselyststrategi er målet å skape en kultur for lesing hos barn, unge og voksne, slik at lesing blir noe som kan gi glede gjennom hele livet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *