Skip to content
Hjem » Nyheter » Tildelingsbrev til universiteter og høyskoler 2024

Tildelingsbrev til universiteter og høyskoler 2024

Tildelingsbrevet er et av departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter. Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *