Skip to content
Hjem » Nyheter » Tildelingsbrev Norges Forskningsråd 2024

Tildelingsbrev Norges Forskningsråd 2024

På denne siden vil tildelingsbrevene til Norges forskningsråd fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer bli fortløpende publisert etter Stortingets behandlings av budsjettet for 2024. Norges forskningsråd er administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet, men alle departementer som har bevilgninger til forskning gjennom Forskningsrådet, sender egne tildelingsbrev.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *