Skip to content
Hjem » Nyheter » Sender på høyring fleire forslag for eit betre barnevern

Sender på høyring fleire forslag for eit betre barnevern

I dag sender regjeringa ut fleire forslag om endringar i barnevernslova på høyring. Blant endringane regjeringa føreslår er tenestepensjon for frikjøpte fosterforeldre, styrking av barns rettigheiter i barnevernssaker og ei oppmjuking av kompetansekrava i statleg og kommunalt barnevern.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *