Skip to content
Hjem » Nyheter » Revidert nasjonalbudsjett: Løyver 150 millionar kroner meir til det statlege barnevernet

Revidert nasjonalbudsjett: Løyver 150 millionar kroner meir til det statlege barnevernet

Barn i barnevernet som har behov for eit trygt tilbod i ein barnevernsinstitusjon, skal få det utan særleg venting. I dag er det for mange barn som ikkje får tilbod dei treng raskt nok. Regjeringa føreslår derfor å auka løyvinga til det statlege barnevernet med 150 millionar kroner til institusjonsplassar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *