Skip to content
Hjem » Nyheter » Regionale forskingsfond

Regionale forskingsfond

Regionale forskingsfond skal styrkje forskingsevna til regionane gjennom tilskot til forsking og innovasjon og gjennom mobilisering til auka FoU-innsats. Fonda vart oppretta i 2009 og er mellom anna finansierte over budsjettet til Kunnskapsdepartementet. Kvar fylkeskommune har sitt ege forskingsfond. Kunnskapsdepartementet har frå 2024 avvikla tilskotsordninga si til dei regionale forskingsfonda, jf. Prop. 1 S (2023-2024) for Kunnskapsdepartementet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *