Skip to content
Hjem » Nyheter » Prop. 64 L (2023–2024) – Endringer i fagskoleloven (institusjonsakkreditering for fagskoler mv.)

Prop. 64 L (2023–2024) – Endringer i fagskoleloven (institusjonsakkreditering for fagskoler mv.)

Kunnskapsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til endringer i fagskoleloven der det foreslås at fagskoler skal kunne få institusjonsakkreditering. Proposisjonen inneholder også forslag om at tilbydere av fagskoleutdanning skal kunne søke om unntak fra fagskoleregelverket, forslag om en dispensasjonshjemmel for opptak og forslag om å styrke og tydeliggjøre enkelte studentrettigheter i tråd med den nye universitets- og høyskoleloven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *