Skip to content
Hjem » Nyheter » Prop. 58 L (2023–2024) – Endringer i utdanningsstøtteloven (beregning av rente på utdanningslån under utdanningen for særlige ordninger mv.)

Prop. 58 L (2023–2024) – Endringer i utdanningsstøtteloven (beregning av rente på utdanningslån under utdanningen for særlige ordninger mv.)

I proposisjonen foreslås det en endring i utdanningsstøtteloven som innebærer at det for særlige ordninger kan regnes renter på utdanningslån fra utbetalingstidspunktet, dersom det er bestemt av Stortinget. Det foreslås også mindre endringer i bestemmelsen om sletting av utdanningslån.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *