Skip to content
Hjem » Nyheter » Prop. 43 L (2023–2024) – Endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven (justering av kontantstøtteperioden og forlenging av foreldrepengeperioden ved 80 prosent dekning)

Prop. 43 L (2023–2024) – Endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven (justering av kontantstøtteperioden og forlenging av foreldrepengeperioden ved 80 prosent dekning)

Barne- og familiedepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven. Endringene i kontantstøtteloven innebærer å videreføre kontantstøtteperioden de første syv månedene av støtteperioden og avvikle støtten for de fire siste månedene. Med dette forslaget kan familier med barn fra 13 til og med 19 måneder få kontantstøtte dersom de ikke benytter fulltids barnehageplass med offentlig driftsstøtte. Fra måneden barnet blir 20 måneder har alle barn rett på barnehageplass og det vil ikke lenger være mulig å få kontantstøtte. Endringene i folketrygdloven innebærer å forlenge foreldrepengeperioden når foreldre velger 80 prosent dekningsgrad for utbetaling av foreldrepenger. Forslaget innebærer å fjerne forskjellen i foreldreutbetalingen mellom 80 prosent og 100 prosent dekningsgrad. Foreldre vil med dette forslaget ikke lenger tape samlet utbetaling av foreldrepenger hvis de velger å være lenger hjemme med barnet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *