Skip to content
Hjem » Nyheter » Organisering og finansiering av forskning i Norge

Organisering og finansiering av forskning i Norge

Det er Stortinget og regjeringen som vedtar rammebetingelsene og målene for forskningspolitikken. De ulike departementene har ansvaret for forskningen innenfor sine fagområder, og Kunnskapsdepartementet har i tillegg et overordnet og koordinerende ansvar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *