Skip to content
Hjem » Nyheter » Nye regler i barnehageloven

Nye regler i barnehageloven

Fra i dag unntas alle åpne barnehager fra kravet om selvstendig rettssubjekt. Det lovfestes også en hjemmel for at departementet kan gi forskrift om unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt i særlige tilfeller.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *