Skip to content
Hjem » Nyheter » Midtveisevaluering av Erasmus+ og norsk posisjonsnotat til neste programperiode

Midtveisevaluering av Erasmus+ og norsk posisjonsnotat til neste programperiode

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er det største utdanningsprogrammet i verden, med et budsjett på ca. 26 milliarder euro for perioden 2021-2027. Programmet dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til voksenopplæring, samt ungdom og idrett, og er delt inn i tre typer hovedtiltak: mobilitet, partnerskap for samarbeid og støtte til politikkutvikling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *