Skip to content
Hjem » Nyheter » Meld. St. 29 (2023–2024) – Fosterheim – ein trygg heim å bu i

Meld. St. 29 (2023–2024) – Fosterheim – ein trygg heim å bu i

Regjeringa har lagt fram ei melding om fosterheimsomsorga i Noreg. Eit sentralt mål for regjeringa er at barn som har behov for det får ein fosterheim når dei treng det, og at dei får ein trygg og stabil omsorgssituasjon. Tiltaka i meldinga skal derfor bidra til auka rekruttering, og betre stabilitet og føreseielege rammer for fosterheim. Tiltaka må sjåast i samanheng med fleire forslag om endringar i barnevernslova som blei sende på høyring i april i år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *