Skip to content
Hjem » Nyheter » Meld. St. 20 (2023–2024) – Opptak til høgare utdanning

Meld. St. 20 (2023–2024) – Opptak til høgare utdanning

I Meld St. 20 (2023–2024) legg regjeringa fram forslag til endringar i regelverket for opptak til høgare utdanning. Regjeringa har som mål at flest mogleg skal kome raskt i gang med høgare utdanning og ut i arbeid, at regelverket skal bli enklare og meir forståeleg, at vi skal ha ein rettferdig modell for opptak til høgare utdanning, og at søkarane skal kunne få nye sjansar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *