Skip to content
Hjem » Nyheter » Internasjonalt samarbeid om forsking og innovasjon innan helse

Internasjonalt samarbeid om forsking og innovasjon innan helse

Internasjonalisering av norsk forsking er viktig i norsk forskings- og innovasjonspolitikk, og er eit viktig tiltak for å nå dei overordna måla i langtidsplan for forsking og høgare utdanning lagt fram i Meld. St. 4 (2018-2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *