Skip to content
Hjem » Nyheter » Høring – forslag til regler om bruk av fysisk inngripen for å avverge at en elev utsetter noen for psykiske krenkelser eller vesentlig forstyrrer undervisningen for andre elever

Høring – forslag til regler om bruk av fysisk inngripen for å avverge at en elev utsetter noen for psykiske krenkelser eller vesentlig forstyrrer undervisningen for andre elever

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i opplæringsloven (2023) og privatskoleloven. Departementet foreslår å lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen for å avverge at en elev krenker en person psykisk eller vesentlig forstyrrer opplæringen til andre elever.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *