Skip to content
Hjem » Nyheter » Høring av forslag til endringer i folkehøyskoleloven og forskrift til folkehøyskoleloven

Høring av forslag til endringer i folkehøyskoleloven og forskrift til folkehøyskoleloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i folkehøyskoleloven og forskrift til folkehøyskoleloven. Forslagene i høringsnotatet er i stor grad en oppfølging av Folkehøgskoleutvalgets anbefalinger, jf. NOU 2022: 16 En folkehøgskole for alle – Vilkår for økt kvalitet og mangfold i folkehøgskolene. Departementet foreslår blant annet å endre bestemmelsen om godkjenning av nye folkehøgskoler. I høringsnotatet vurderer departementet også om det bør settes nærmere krav til organisasjonsform for folkehøgskolene, og vi ber om høringsinstansenes syn på dette.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *