Skip to content
Hjem » Nyheter » Eit løft for fosterheimane

Eit løft for fosterheimane

I dag legg regjeringa fram fosterheimsmeldinga. I meldinga føreslår regjeringa tiltak som skal bidra til meir stabilitet og tryggleik for barna og fosterfamiliane gjennom betre oppfølging, meir føreseielege rammer og auka avgjerdsmakt til fosterforeldre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *