Skip to content
Hjem » Nyheter » Ei ny retning for eit betre barnevern

Ei ny retning for eit betre barnevern

Det har over fleire år vore store utfordringar i institusjonsbarnevernet. Barn har mista livet mens det offentlege har hatt den daglege omsorga for dei. For mange barn flytter for mykje, får for dårleg helsehjelp og møter utfordringar med rus. No lanserer regjeringa seks konkrete mål og ei ny retning for eit betre institusjonsbarnevern.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *